Posts Tagged ‘день за два’

День за два: правовий висновок Верховного Суду

Отже, повний текст Постанови Верховного Суду від 29.08.2018 року в справі №663/537/17 опубліковано.
Правовий висновок щодо застосування правила “день за два” звучить так:
“Правовий висновок щодо застосування норми права, передбаченої ч. 5 ст. 72 КК України (зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання):

102. Положення ч. 5 ст. 72 КК України щодо правил зарахування попереднього ув’язнення до строку позбавлення волі чи інших видів покарань, передбачених у ч. 1 ст. 72 КК України, визначають «інші кримінально-правові наслідки діяння» у розумінні ч. 2 ст. 4 КК України.

103. Якщо особа вчинила злочин в період з 24 грудня 2015 року до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (пряма дія Закону № 838-VIII).

104. Якщо особа вчинила злочин в період до 23 грудня 2015 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (зворотна дія Закону № 838-VIII як такого, який «іншим чином поліпшує становище особи» у розумінні ч. 1 ст. 5 КК України).

105. Таким чином, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі.

106. Якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув’язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. В такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається.

107. Якщо особа вчинила злочин, починаючи з 21 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 2046-VIII (пряма дія Закону № 2046-VIII).”

Наш коментар: інакше кажучи, правила дії закону у часі в частині, що стосується застосування правила “день за два”, залежать не від дати судового рішення, яким це правило застосовується, а від дати скоєння злочину. Тобто, зарахування строку попереднього ув’язнення в строк покарання здійснюється за правилами, що діяли на момент скоєння злочину.

Отже, строк дії правила “день за два” не обмежується 21 червня 2017 року, якщо злочин було вчино до цієї дати, а попереднє ув’язнення тривало і після цієї дати.

День за два: правовий висновок Верховного Суду

За інформацією з Фейсбук-сторінки Верховного Суду 29.08.2018 року:

“Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду були передані матеріали провадження на розгляд Великої Палати ВС на підставі ч. 5 ст. 434-1 КПК. Прийняття вказаного рішення аргументовано тим, що матеріали провадження містять виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

Велика Палата Верховного Суду 29 серпня 2018 року прийняла рішення щодо застосування норми права, передбаченої ч. 5 ст. 72 КК України (зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання).

В ухваленому рішенні зазначено, що ч. 5 ст. 72 КК України про зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання є нормою матеріального кримінального права, а не кримінального процесуального права.

Вирішуючи питання про те, якою редакцією ч. 5 ст. 72 КК України необхідно застосовувати правила дії у часі закону України про кримінальну відповідальність, а не правила дії у часі кримінального процесуального закону.”

Насправді, до цього дня більшість судів вважали, що норми Загальної частини КК не є “законом про кримінальну відповідальність”. Саме в цьому і була проблема.

Одразу після опублікування вказаного судового рішення ми його прокоментуємо.

І знову день за два

23.11.2017 року до Верховної Ради внесено законопроект “про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо пом’якшення процесу відбування покарань”.

Зокрема, пропонується частину 5 статті 72 Кримінального Кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«Зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув’язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, якщо така особа була засуджена за необережний злочин.»

Також важливим моментом є пропозиція щодо доповнення статті 82 Кримінального Кодексу України частино. 5 такого змісту:
«Більш м’яким покаранням вважається покарання, яке найближче за ступенем суворості від призначеного основного покарання. У разі прямої заборони на його призначення суд переходить до іншого більш м’якого покарання в порядку визначеному у ст. 51 цього Кодексу.».

У випадку прийняття такої норми стане неможливим замінити, наприклад, невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі одразу виправними роботи – з початку необхідно буде замінити на обмеження волі.

День за два: Верховний Суд поставив крапку для довічників

Ми неодноразово звертали увагу на те, що практика судів перших та апеляційних інстанцій з питання застосування правила “день за два” для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, різна.
Нещодавно Верховний Суд України поставив крапку в цьому питанні.
Так, у постанові від від 26 жовтня 2017 року № 5-121кс(15)17 суд дійшов висновку про те, що положення частини п’ятої статті 72 КК в редакції Закону № 838-VІІІ слід тлумачити таким чином, що в ній фактично використане родове поняття позбавлення волі, яке складає зміст відразу двох видів покарань: позбавлення волі на певний строк і довічного позбавлення волі. Відповідно, норма про зараховування попереднього ув’язнення у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі підлягає застосуванню як до осіб, які засуджені до позбавлення волі на певний строк, так і до тих, які засуджені до довічного позбавлення волі.

Повний текст постанови можливо скачати тут.

День за день: закон набрав чинності

20.06.2017 року в газеті “Голос України” опубліковано Закон України “Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення”, раніше прийнятий Верховною Радою і підписаний Президентом. Звертаємо увагу, що в порівнянні із текстом законопроекту в тексті закону немає розділу ІІ “Прикінцеві і перехідні положення”, а тому подані раніше і не розглянуті на 20.06.2017 року клопотання про зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання будуть розглядатися за новим законом.

День за день: Президент підписав закон

17.06.2017 року Президент підписав закон, яким повертаються правила зарахування одного дня строку попереднього ув’язнення до одного дня строку покарання у вигляді позбавлення волі. Нагадуємо, що відповідно до ст.58 Конституції України та ст.5 Кримінального Кодексу України закон, який погіршує становище особи, зворотної дії у часі не має. Також зазначаэмо, що при прийнятті вказаного закону вчергове порушені норми ст.22 Конституції України, відповідно до якої при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Закон “день за день” заблоковано

18.05.2017 року народний депутат України Шипко Андрій Федорович зареєстрував проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 травня 2017 року про прийняття за основу та в цілому як закон Проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення) (реєстраційний номер 5534)».


25.05.2017 року проект постанови було відхилено, а 01.06.2017 року закон 5534 направлено на підпис Президенту.

Депутати скасували правило “день за два”

18.05.2017 року народні депутати 227 голосами прийняли законопроект №5534 про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення). Вcтановлено, що: 1. Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій ст.72 КК України. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій ст.72 КК України, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування. 2. Розпочаті судом власні ініціативи та одержані судом до набрання чинності цим Законом клопотання від засуджених осіб, членів їх сімей, захисників щодо застосування Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)» (Відомості Верховної Ради (ВРР), 2016, № 2, ст.18), розглядаються в порядку, встановленому Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»

Закон набирає чинності після підписання Президентом і опублікування. Станом на цей час він не є чинним.

День за два: зміни не прийнято

13.04.2017 року народні депутати не прийняли законопроект №5259 “Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув’язнення”. Для його ухвалення не вистачило голосів.
Таким чином, на цей час зарахування строку попереднього ув’язнення до строку покарання у вигляді позбавлення волі здійснюється за правилом “день за два”.

День за два: відбулися голосування

23.02.2017 відбулися голосування щодо законопроектів, спрямованих на внесення змін до ст.72 КК України. Так, народні обранці не підтримали законопроекти №5259-1 і №5259-2. Натомість було прийнято за основу урядовий законопроект №5259, який передбачає “день за два” лише для осіб, засуджених за нетяжкі злочини та злочини середньої тяжкості. У випадках засудження за скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів, рецидиву злочинів – застосуватиметься правило “день за день”. Однак, для зазначених змін необхідно, щоб законопроект було прийнято в цілому, як правило – після другого читання. Таким чином, в найближчий час ніяких змін у правилі “день за два” не відбудеться.

 

Реклама
Выбор языка:
Подписка на новости

Введите Ваш email:

Delivered by FeedBurner

Недавние сообщения