Posts Tagged ‘судимость’

Декриміналізація ст.205 КК України

25.09.2019 року вступив в силу закон, відповідно до якого декриміналізовано фіктивне підприємництво. Скасування ст. 205 КК України має наслідком не тільки ізменіненіе наказние для тих, хто його відбуває за вказаною преступленіію, а й зняття судимості.

Щодо зняття судимості

Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості. Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або із звільненням від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.
Отже, якщо особу звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном (так зване «умовне» покарання), і така особа до закінчення випробувального терміну не вчинить нових злочинів – то буде вважатися такою, що не має судимості. Те саме стосується осіб, які одночасно із постановленням обвинувального вироку звільняються від відбування покарання внаслідок амністії.
В той же час, застосування акту амністії до осіб, які відбувають покарання, не знімає судимості.

Кримінальним кодексом передбачено два юридично різні поняття – «погашення судимості» та «зняття судимості».

Погашення судимості відбувається зі спливом певного періоду часу після відбуття покарання і не потребує додаткового встановлення певним юридичним актом (рішенням суду, наприклад).
Так, строки погашення судимості встановлені ст. 89 КК України. Якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється з дня дострокового звільнення її від відбування покарання (основного та додаткового). Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м’яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з дня відбуття більш м’якого покарання (основного та додаткового). Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості переривається і обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин.
Зняття судимості можливе до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК України, виключно за рішенням суду – якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення.
Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 КК України. Наприклад, для злочинів середньої тяжкості строк погашення судимості – 3 роки, отже для зняття судимості такий строк – 1,5 роки.
Окремо слід зазначити, що Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 року внесено зміни до ст.91 КК України – зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК України, не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини.
Яке відношення закон про НАБУ має до некорупційних тяжких і особливо тяжких злочинів сказати важко, однак внаслідок цих змін зняття судимостей для осіб, засуджених за будь-які тяжкі та особливо-тяжкі злочини тепер не допускається.
Для таких осіб залишається лише погашення судимості.
В той же час, особи, для яких строк погашення судимості розпочав перебіг до набрання чиннсті зазначених вище змін до ст.91 КК України, мають право на застосування до них зняття судимості на підставі ст.58 Конституції України, згідно якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Підрахунок кількості судимостей при застосуванні амністії

Відповідно до п. «в» ст.4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» амністія не може бути застосована до осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів, крім випадків індивідуальної амністії.

При вирішенні питання наявності у особи судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів не завжди застосовуються положення ч.3 ст.88 КК України, що призводить до неправомірної відмови у застосуванні амністії.
Так, ч.3 ст.88 КК України визначено, що особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або із звільненням від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.

Відповідно до ст.85 КК України на підставі закону про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

Таким чином, звільнення від покарання на підставі акта амністії одночасно із винесенням обвинувального вироку має правовим наслідком відсутність судимості за даним вироком.

Крім того, при підрахунку кількості судимостей в аспекті застосування п. «в» ст.4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» обвинувальні вироки, за якими особу було звільнено від покарання з будь-яких передбачених законом підстав (у тому числі – на підставі акту амністії), до уваги не беруться.

Приклад 1.Особу було засуджено раніше за скоєння тяжкого злочину. Покарання відбуте, але судимість не знята (не погашена) до скоєння наступного злочину. Зараз особа обвинувачується у скоєнні іншого тяжкого злочину, за яким виноситься обвинувальний вирок суду і підстави для застосування Закону України «Про амністію у 2014 році». В такому випадку особа не є такою, що має дві та більше судимостей за скоєння тяжкого злочину, оскільки за другим вироком вона звільняється від покарання внаслідок акту амністії.


Приклад 2. Особу було засуджено раніше за скоєння тяжкого злочину, але звільнено від покарання одночасно із постановленням вироку (з випробуванням, за хворобою тощо). Таким чином, така особа вважається такою, що не мала судимості за тим вироком суду, і при засудженні за новий тяжкий злочин підлягає звільненню від покарання внаслідок акту амністії (за наявності підстав).

Реклама
Выбор языка:
Подписка на новости

Введите Ваш email:

Delivered by FeedBurner

Недавние сообщения